افتخارات

 برنده دوازدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست

موسسه خزنده شناسان پارس برنده دوازدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست

موسسه خزنده شناسان پارس برنده دوازدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست

 

برگزیده نخستین جشنواره تجربیات موفق سمن های محیط زیستی کشور

برگزیده نخستین جشنواره تجربیات موفق سمن های محیط زیستی کشور برگزیده نخستین جشنواره تجربیات موفق سمن های محیط زیستی کشور

 

تشکل زیست محیطی برتر جایزه دوسالانه دکتر قهاری

تشکل  زیست محیطی برتر جایزه دوسالانه دکتر قهاری